Tác dụng của hormon

Chỉ cần thừa hoặc thiếu một hormon nào đó cũng đủ để hoạt động của cơ thể bị rối loạn một cách thô bạo.
Sự chậm trễ vận chuyển sợi trục làm cho hệ thống truyền thông tin từ thần kinh sang tế bào trở nên kém bền vững hơn. Tồn tại các giả thuyết, cũng như các bằng chứng về sự vận chuyển các chất (các chất dinh dưỡng) từ tận cùng thần kinh sang tế bào được điều tiết. Khi vào tế bào chúng sẽ điều tiết chuyển hóa. Có cơ sở để cho rằng cơ chế vận chuyển này cũng bị tổn thương lúc già.
Còn một cách thưc nghiệm nhằm chứng minh vai trò của những thay đổi vận chuyển sợi trục đối với loạn dưỡng của các cơ quan nữa. Khi đặt consixin lên dây thần kinh sự vận chuyển sợi trục sẽ bị rối loạn do các microtube bị phá hủy. Sự rối loạn vận chuyển sợi trục do consixin gây ra ở động vật già thể hiện qua thay đổi chức năng và chuyển hóa các chất trong cơ xương ít rõ nét hơn. Điều này có nghĩa là sự kiểm soát của sinh chất thần kinh đối với hoạt động của các tổ chức lúc già bị suy giảm.
Sự thay đổi mối liên hệ giữa bộ gen và màng tế bào giữ vai trò lớn đối với cơ chế già hóa. Mối tương quan giữa chúng chịu sự kiểm soát thần kinh như: ảnh hưởng thần kinh có thể điều tiết cường độ sinh tổng hợp protein, thay đổi điện thế màng tế bào. Sự thay đổi điều tiết thần kinh dinh dưỡng lúc già trở thành một trong một trong số các nguyên nhân của rối loạn các mối liên hệ màng – bộ gen.
Trong lúc mối liên hệ thần kinh nhanh chóng – liên hệ điện tín, với địa chỉ chính xác, thì ảnh hưởng hormon kéo dài về mặt thời gian và thực hiện theo nguyên tắc “cho tất cả”.
Hormon là các chất hoạt hóa cao. Chỉ cần nồng độ rất nhỏ của nó cũng ảnh hưởng được đến chuyển hóa của cơ thể, phát triển, sinh trưởng, già hóa, hành vi, chức năng sinh sản v.v. Chỉ cần thừa hoặc thiếu một hormon nào đó cũng đủ để hoạt động của cơ thể bị rối loạn một cách thô bạo. Không phải ngẫu nhiên mà sự phát triển lão khoa về mặt lịch sử liên quan mật thiết với các thành tựu của nội tiết. Một trong số các trang ảm đạm nhất của lịch sử là 10 năm đầu tiên của thế kỷ này. Sự phát minh ra các hormon sinh dục, vai trò của chúng đối với hoạt động của cơ thể, giảm chức năng của tuyến sinh dục thoạt nhìn tưởng là đơn giản, có tính logic và muốn phục hồi cơ thể đang lụi tàn đó chỉ cần cấy các tuyến sinh dục hoặc đưa hormon của chúng vào là xong. Các báo cáo và tạp chí đầy ắp các thông báo về chiến thắng sự già hóa.