Hệ thống điều hòa hormon

Là hệ thống tự điều chỉnh với tất cả các thành phần cổ điển của nó.
Tiếc thay ngay sau sự nhộn nhạo ngắn ngủi là sự thất vọng kéo dài. Các biện pháp đã sử dụng không đẩy lùi được quá trình già hóa, không ức chế được sự phát triển của nó. Đến nay đã rõ, già, không chỉ hoạt động của một tuyến nào đó thay đổi. Sự thay đổi xẩy ra trong toàn bộ hệ thống điều tiết thần kinh thể dịch. Đúng như Nikitin viết: thay đổi “tình trạng nội tiết” của cơ thể! Còn M.M.Zavadovsky từ đầu những năm 30 của thế kỷ này cũng đã viết: sự thay đổi phổ sinh lý của các hormon là giai điệu của già hóa cơ thể.
Hệ thống điều hòa hormon là hệ thống tự điều chỉnh với tất cả các thành phần cổ điển của nó. Nó bao gồm các trung tâm thần kinh (các cấu trúc của hệ limbic, vùng hypothalamus – hypophis), các mối liên hệ xuôi chiều (thảng) (các hormon tropin của tuyến yên, ảnh hưởng thần kinh, bài xuất hormon do các tuyến nội tiết thực hiện và tác động của chúng lên mô) và mối liên hệ ngược chiều (ảnh hưởng của hormon lưu chuyển trong máu lên vùng hypothalamus – hypiphis). Chính vì vậy muốn đánh giá đầy đủ những thay đổi hormon trong phát triển theo giai đoạn không chỉ đơn giản (như phần lớn các trường hợp) xác định sự thay đổi nồng độ hormon trong máu, mà còn phải theo dõi sự thay đổi của tất cả các khâu trong cơ thể tự điều chỉnh.
Với sự tham gia của các cấu trúc thuộc hệ limbic đã thực hiện được rất nhiều phản ứng hành vi và phản ứng thực vật bao gồm khâu hormon. Một trong số các trung tâm của hệ limbic hoạt chức năng của các tuyến nội tiết, số khác – chèn ép chúng. Nếu sử dụng phương pháp đặc biệt để phá hủy các trung tâm ức chế các tuyến nội tiết, hoạt động của chúng sẽ được hoạt hóa. N.S.Verkhratsky và cộng sự đã phá hủy một cấu trúc (hypocampus trước) quan trọng của hệ limbic trong não của chuột cống đứng tuổi và chuột cống già. Ở chuột cống đứng tuổi điều này sẽ làm tăng đáng kể nồng độ của nhiều loại hormon trong máu, còn với chuột già-không xảy ra hiện tượng này. Có nghĩa là sự kiểm soát của trung tâm thần kinh này lúc già bị suy giảm, suy giảm sự kiểm soát ức chế. Chính nó có thể ảnh hưởng tới đặc điểm tới bài xuất hormon.
Hypothalamus là khâu chủ chốt thực hiện việc chuyển các ảnh hưởng thần kinh xuất phát từ hệ thần kinh trung ương thành ảnh hưởng thể dịch. Trong các nhân của nó có các tế bào thần kinh thể dịch. dưới tác động của các xung thần kinh chúng tiết ra các yếu tố – rilizing có khả năng hoạt hóa việc bài xuất các hormon này lại điều tiết hoạt tính của các tuyến nội tiết ngoại vi.