Bài tập để sử dụng tâm thần ngược chiều

Nếu tên lửa điều khiển của bạn khá mạnh, một tác dụng ngược chiều (chạy ngay với luồng) sẽ sản xuất ra để gặp thông điệp của trung tâm ghi nhận cảm giác, ngăn nó đứng lại và lao thay vào chỗ nó trong dây thần kinh một thác điện âm (-) của điện thần kinh dọc theo thần kinh mang cái thông điệp quay ngược lại đến tận da của bàn tay bạn mang theo lệnh là cảm thấy bàn tay nóng cao độ.
Đó là cách thức để phát triển tâm thần ngược chiều và bắt đầu tự tạo ra ngọn đèn con người
Làm sống lại tình yêu đã tắt ở người vợ (hoặc chồng) nhờ vào tâm thần ngược chiều. Vợ bạn đối với bạn có vẻ không nồng nhiệt như trước đây. Tối nay bạn hãy bắt đầu tiến hành phép tâm thần ngược chiều với cô ta. Cái thông điệp lạnh nhạt của cô ta đã chạm vào trung tâm ghi nhận cảm giác của bạn và tạo ra trong lộ trình từ các sừng não của bạn, một điện áp âm tính về điện thần kinh. Bây giờ hãy lao ngay một tên lửa điều khiển thật ầm ỹ của quyền lực tâm thần đến trung tâm ghi nhận cảm giác, ra lệnh cho nó chuyển đổi cái cảm giác lạnh nhạt của cô ta thành một cảm giác yêu thích nồng nhiệt. Các tên lửa điều khiển mạnh của bạn sẽ gây ra tức thì một tác dụng ngược chiều chống lại cái thông điệp của cô ta về sự lạnh nhạt và gửi nó quay lại cũng dây thần kinh ấy, nhưng lần này là cái lệnh điều khiển, một thông điệp hăng hái và ham muốn. Cái thông điệp lạnh nhạt sẽ có thể chống đối, nhưng bạn hãy tăng mạnh tên lửa điều khiển của quyền lực tâm thần và đẩy lùi cái thông điệp của cô ta bởi tất cả mọi thần kinh của da bạn. Cuộc chiến đấu thật là ác liệt, một làn nóng sẽ tích tụ ở da bạn nó sẽ vượt qua sự chống đối và bạn sẽ đẩy thông điệp của bạn về phía cô ta.
Vượt qua nhanh chóng sự tự vệ của người khác chống lại bạn nhờ vào tâm thần ngược chiều
Một người bạn đang hoạt động làm ăn mà bạn thấy có điều nghi vấn. Bạn cảm thấy hình như nắm rõ sự đối đầu với mình của người kia. Đã đến lúc phải dùng phép Tâm thần ngược chiều đối với anh ta. Hãy gửi đến Trung tâm ghi nhận cảm giác một tên lửa điều khiển thật mạnh của quyền lực tâm thần, bắt nó chuyển đổi cái cảm giác nóng chống đối mà bạn thấy bằng cái khác vui vẻ và có thiện ý hơn. Sự việc này gây ra một trận chiến giữa hai thái độ trái ngược. Khi một luồng nóng cao độ của tên lửa điều khiển của quyền lực tâm thần, chuyển giao cái thông điệp đến da bạn và bạn sẽ chinh phục được nhanh chóng người bạn kia.